نشانی: خیابان آزادی – خ جیحون ۲۰ متر پایین تر از دادسرای ناحیه ۱۰ ( هاشمی)- نبش کوچه آشنایی – پلاک یک

تلفن های تماس دفتر : مشاوره و نوبت دهی

09199374634

09199374635