دعاوی کیفری شامل

ارتشاء ( رشوه ) – ربا-کلاهبرداری- فروش و انتقال مال غیر-تحصیل مال از طریق نامشروع- مزاحمت ملکی- خیانت در امانت-جعل و استفاده از سند مجعول-سرقت- خرید مال مسروقه -پول شویی-جرایم علیه اطفال و بانوان -تصادفات-حوادث حین انجام کار-مشروبات الکلی-جرائم پزشکی- جرائم رایانه ای-جرائم منافی عفت ( روابط نامشروع ، زنا ، دون زنا)-ترک نفقه-ایراد صدمات بدنی ( ضرب و جرح )-اخاذی-معامله به قصد فرار از دین-توهین – افتراء- تخریب -تهدید-مزاحمت ملکی-صدور چک بلامحل-سرقت و مفقودی چک-فریب در ازدواج-

دعاوی دادگاه کیفری یک ( قتل عمد و غیر عمد – آدم ربایی- اسیدپاشی-
سرقت های مسلحانه و …)

دعاوی دادگاه انقلاب ( مواد مخدر – جرائم سیاسی- اخلال در نظم عمومی و …)