وکیل حقوقی متخصص برای خلع ید + نمونه دادخواست خلع ید

وکیل حقوقی متخصص برای خلع ید + نمونه دادخواست خلع ید

وکیل حقوقی متخصص برای خلع ید + نمونه دادخواست خلع ید

آیا می‌دانید خلع ید به چه معناست و چگونه می‌توان از وکیل کیفری خانم تهران در این زمینه کمک گرفت؟ زمانی که مال غیرمنقول به صورت غاصبانه به تصرف شخص دیگری دربیاید، باید درخواست خلع ید را از دادگاه صالح به رسیدگی مطرح کرد. در این مطلب صفر تا صد خلع ید را بررسی کرده و مراحل آن را به کمک وکیل کیفری خانم تهران بررسی می‌کنیم. اگر قصد دارید با مراحل و مدارک خلع ید آشنا شوید تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

در دعوای خلع ید مالک باید سند مالکیت را به همراه داشته باشد.

در دعوای خلع ید مالک باید سند مالکیت را به همراه داشته باشد.

بررسی دعوای خلع ید

هنگامی که مالک بخواهد بر علیه فرد یا افرادی اقامه دعوا کند که به صورت غیر قانونی و به اجبار مال غیر منقول او را تصرف کرده‌اند، باید دعوای خلع ید را مطرح کند. تقاضای رسیدگی به دعوای مذکور باید با تنظیم دادخواست و ارائه آن به مرجع صالح به رسیدگی انجام شود. علاوه بر این بهتر است در این زمینه از کمک وکیل کیفری خانم تهران یا وکیل حقوقی خانم تهران نیز استفاده کرد.

دادخواست خلع ید

ذکر مشخصات خواهان شامل: نام و نام خانوادگی، آدرس و شماره ملی

ذکر مشخصات خوانده شامل: نام و نام خانوادگی، آدرس فرد متصرف و شماره ملی

خواسته و بهای آن: درخواست صدور حکم خلع ید به انضمام کلیه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات: استشهادیه محل، شهادت شهود در صورت لزوم، به همراه سند مالکیت و سایر مدارک

متن دادخواست:

با سلام

احتراما به استحضار دادگاه محترم می‌رساند که بنده به موجب سند رسمی به شماره …… تنظیم شده در دفترخانه……، مالک شش دانگ آپارتمان به نشانی …………………………… بوده و در تاریخ …/…/… مال غیر منقول مذکور را از برادر خود که هم اکنون در قید حیات نیست، خریداری نموده‌ام.

علی‌رغم اثبات مالکیت بنده به استناد مدارک و مستندات ارائه شده به دادگاه، بنده هیچ اذن یا اجازه‌ای جهت تصرف یا استفاده از عین یا منافع آن به خوانده نداده‌ام. با این حال ایشان با توسل به زور و غلبه، در ملک بنده سکونت پیدا کرده و با وجود اصرارهای من حاضر به تخلیه ملک نیست. با این تفاسیر به سبب محترم بودن حق مالکیت و غاصبانه بودن تصرف خوانده، تقاضای صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده از دادگاه محترم مورد استدعاست.

وکیل حقوقی متخصص برای خلع ید + نمونه دادخواست خلع ید

وکیل حقوقی متخصص برای خلع ید + نمونه دادخواست خلع ید

مراحل خلع ید

بعد از تنظیم کردن دادخواست خلع ید باید مراحل ثبت دادخواست توسط مالک یا وکیل خانواده خانم تهران به ترتیب طی شود. بر این اساس نوبت به ارسال دادخواست به دادگاه صالح به رسیدگی می‌رسد. در این شرایط در وهله اول باید در سامانه ثنا ثبت نام خود را به عمل آورده و کد ثنا را دریافت کنید.

ثبت نام در این سامانه از دو طریق حضوری و اینترنتی امکان پذیر است و در فرآیند ثبت دادخواست الزامی خواهد بود. در این شرایط می‌توان با در دست داشتن مدارک هویتی به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و ثبت نام را انجام داد. علاوه بر این در روش دوم نیز با مراجعه کردن به سایت سامانه ثنا می‌توان مراحل ثبت نام را تکمیل کرد.

در گام بعدی نوبت به ثبت دادخواست خلع ید و ارسال مدارک و مستندات توسط وکیل کیفری خانم تهران خواهد رسید. در این حالت فرد مذکور باید با در دست داشتن مدارک، مستندات و مدارک هویتی خود به دفتر خدمات قضایی مراجعه کرده و دادخواست تنظیم شده را به دادگاه ارسال کند تا پرونده خواهان تشکیل شده و وقت رسیدگی به پرونده نیز مشخص شود. پس از مشخص شدن زمان رسیدگی نیز، وقت جلسه به وسیله پیامک به هر دو طرف ابلاغ شده و طرفین دعوا باید در دادگاه حاضر شوند.

در نهایت پس از تشکیل جلسه، رای دادگاه صادر خواهد شد. در این حالت طرفین این امکان را خواهند داشت تا به وسیله تجدید نظر خواهی یا واخواهی، اعتراض خود را نسبت به رای صادره اعلام کرده و تقاضای رسیدگی مجدد را داشته باشند. با این حال ذکر این نکته الزامی است که واخواهی فقط زمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که رای صادره غیابی بوده باشد.

در دعاوی ملکی، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول، صالح به رسیدگی خواهد بود.

در دعاوی ملکی، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول، صالح به رسیدگی خواهد بود.

 تفاوت تخلیه ید و خلع ید

به بیانی ساده می‌توان گفت که در دعوای خلع ید، مالک اقدام به اقامه دعوا بر علیه فرد غاصب کرده و این دعوا در دسته دعاوی مالی قرار می‌گیرد. این در حالی است که در دعوای تخلیه ید، شروع تصرفات با استفاده از اذن مالک بوده اما ادامه تصرفات در مال، اجازه مالک را به همراه نداشته است. به همین دلیل مالک تقاضای تخلیه را مطرح خواهد کرد. به طور کلی شناخته شده‌ترین دعاوی خلع ید شامل دعوای مالک علیه مستاجر است که سالانه افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر این در صلح منافع و موارد مشابه نیز همین تقاضا باید تقدیم دادگاه صالح به رسیدگی شود.

وکیل حقوقی متخصص برای خلع ید + نمونه دادخواست خلع ید

 • به طور کلی خلع ید در دسته دعاوی حقوقی قرار گرفته و در دادسرا قابل طرح نخواهد بود.
 • چنانچه فردی قصد ارائه دادخواست بر علیه مستاجر را داشته باشد، باید از تخلیه ید استفاده کند؛ چرا که خلع ید کاربرد نخواهد داشت.
 • برای ارائه دادخواست خلع ید وجود سند مالکیت ضرورت خواهد داشت؛ چرا که خواهان باید مالکیت خود را اثبات کند.
 • دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای خلع ید و دعاوی ملکی، دادگاه محل وقوع ملک است.
 • در شرایطی که قراردادی میان غاصب مال و مالک وجود ندارد، دعوای خلع ید باید طرح شود.
 • در حالتی که مال منقول موضوع خلع ید باشد، دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

سخن پایانی

زمانی که فردی با غلبه و قهر اقدام به تصرف مال غیر منقول می‌کند، مالک قانونی ملک می‌تواند به استناد مواد قانونی خلع ید غاصب را از دادگاه صالح به رسیدگی تقاضا کند. در این شرایط خواهان این امکان را خواهد داشت تا از کمک وکیل کیفری خانم تهران نیز کمک گرفته و با سرعت بیشتری پیگیری پرونده را انجام دهد. بنابراین، به طور کلی توصیه می‌شود در پرونده‌های ملکی از کمک و مشورت یک وکیل متبحر استفاده کنید تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.

برای مطالبه مهریه می‌توان از کمک وکیل استفاده کرد.

راهنمای جامع مطالبه و اجرای مهریه – توقیف اموال شوهر

راهنمای جامع مطالبه و اجرای مهریه – توقیف اموال شوهر

آیا با نحوه مطالبه و اجرای مهریه توسط وکیل کیفری خانم تهران آشنا هستید؟ با افزایش پرونده‌های طلاق در طی دو دهه گذشته، مطالبه مهریه نیز افزایش پیدا کرد. به طوری که امروزه مطالبه و اجرای مهریه به یکی از چالش‌های اساسی زوجین تبدیل شده است. با این وجود همیشه این پرسش مهم مطرح می‌شود که نحوه مطالبه مهریه به وسیله زوجه چگونه است و مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوی کجاست؟ در این مطلب صفر تا صد دریافت مهریه توسط زوجه یا وکیل او را بررسی کرده و مهمترین نکات را در این زمینه شرح می‌دهیم. اگر قصد دارید با مراحل گرفتن مهریه آشنا شوید؛ تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

برای مطالبه مهریه می‌توان دو مرجع صالح به رسیدگی را انتخاب کرد.

برای مطالبه مهریه می‌توان دو مرجع صالح به رسیدگی را انتخاب کرد.

بررسی مهریه در قانون

مهریه به عنوان حقوق مالی زوجه شناخته می‌شود که پس از انعقاد عقد نکاح به او تعلق می‌گیرد. بنابراین، زن پس از عقد نکاح مالک مهریه می‌شود. در حال حاضر در قانون مدنی ایران چند ماده به مهریه و نحوه مطالبه آن اشاره کرده است. بر این اساس هر چیزی که دارای ارزش بوده و مالیت داشته باشد می‌تواند به عنوان مهریه زن تعیین شود. با این حال قابل تملک بودن نیز در این زمینه حائز اهمیت خواهد بود. زوجه پس از عقد نکاح و در صورت بروز مشکل، به دو صورت می‌تواند تقاضای مطالبه مهریه را داشته باشد و از کمک وکیل کیفری خانم تهران نیز استفاده کند.

بهترین روش‌های مطالبه مهریه

به طور کلی برای مطالبه مهریه دو روش وجود خواهد داشت. روش اول از طریق مراجعه زوجه به اداره ثبت خواهد بود و روش دوم نیز از طریق مراجعه به دادگاه است. با این وجود روش دوم بیشتر از مراجعه به اداره ثبت مورد استقبال قرار می‌گیرد. هر یک از روش‌های فوق مزایا و معایب خود را دارند که پیش از گرفتن مهریه باید آنها را مد نظر قرار داد. در ادامه مراحل مطالبه مهریه به کمک وکیل کیفری خانم تهران را از طریق هر دو روش بررسی می‌کنیم.

نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

به بیانی ساده نحوه مطالبه مهریه به وسیله اجرای ثبت به این شیوه خواهد بود که زوجه یا وکیل او باید به دفترخانه‌ای که عقد نکاح در آنجا منعقد شده است مراجعه کنند. در این مرحله با در دست داشتن عقدنامه و مدارک هویتی باید تقاضای خود را مبنی بر مطالبه مهریه مطرح کنند. در گام بعدی برگه‌ای در اختیار وکیل و زوجه قرار خواهد گرفت که تقاضای خود را در برگه تکمیل خواهند کرد. در این مرحله بعد از پرداخت هزینه لازم، باید در عقدنامه ذکر شود که زوجه تقاضای مطالبه چه میزان از مهریه خود را مطرح کرده است.

در گام بعدی نیز یک برگه اجراییه به زوجه یا وکیل او تحویل داده می‌شود که به وسیله آن باید به اجراییه اداره ثبت مراجعه کرده و خواستار ابلاغ درخواست مطالبه مهریه به زوج شد. پس از تشکیل پرونده توسط زوجه و ابلاغ درخواست به زوج، یک فرصت 10 روزه نیز در اختیار زوج قرار خواهد گرفت. بنابراین، در شرایطی که زوج هیچ اقدامی را انجام ندهد اموال او توقیف می‌شوند. با این حال باید به این نکته نیز توجه داشت که مستثنیات دین در دسته اموال توقیفی قرار نخواهند گرفت. پس از توقیف اموال نیز، کارشناس قیمت گذاری را انجام داده و مهریه زن از فروش اموال پرداخت خواهد شد.

راهنمای جامع مطالبه و اجرای مهریه - توقیف اموال شوهر

راهنمای جامع مطالبه و اجرای مهریه – توقیف اموال شوهر

مطالبه مهریه به وسیله دادگاه

از دیگر روش‌های قانونی گرفتن مهریه توسط وکیل خانواده خانم تهران، تنظیم دادخواست و مراجعه به دادگاه خانواده است. این شیوه در مقایسه با مراجعه به اداره ثبت کمی زمانبر خواهد بود و برای استفاده از آن بهتر است از کمک وکیل کیفری خانم تهران یا وکلای خانواده استفاده کرد.

برای گرفتن مهریه به وسیله دادگاه ابتدا باید دادخواست تنظیم کرده و پس از پرداخت کردن هزینه دادرسی، دادخواست را از طریق یکی از دفترهای خدمات قضایی ارائه داد. در گام بعدی پس از مشخص شدن زمان و تاریخ رسیدگی نیز، دادگاه پروسه رسیدگی را آغاز خواهد کرد. با این حال ذکر این نکته نیز الزامی است که امکان مطالبه مهریه به صورت همزمان و از طریق هر دو مرجع وجود نخواهد داشت.

تفاوت‌های گرفتن مهریه از طریق اداره ثبت و دادگاه

مطالبه مهریه در کنار شباهت‌های زیاد، چند تفاوت مهم نیز دارد. در صورتی که گرفتن مهریه از طریق دادگاه باشد، امکان ممنوع ‌الخروج کردن زوج وجود نخواهد داشت. این در حالی است که در صورت مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت می‌توان درخواست ممنوع الخروج شدن زوج را نیز مطرح کرد. علاوه بر این چنانچه در اثنای رسیدگی به پرونده، قیمت سکه افزایش پیدا کند، ملاک مورد نظر برای دادگاه، قیمت روز سکه خواهد بود.

مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت سریع‌تر است.

مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت سریع‌تر است.

راهنمای جامع مطالبه و اجرای مهریه – توقیف اموال شوهر

زوجه این امکان را خواهد داشت تا در صورت لزوم، بخشی از مهریه خود را از طریق دادگاه و بخش دیگر را از طریق اداره ثبت مطالبه کند. با این حال باید به این نکته نیز توجه داشته باشد که فقط مطالبه 110 سکه از طریق دادگاه امکان پذیر خواهد بود. بنابراین، در صورتی که مبلغ مهریه بیش از این مقدار باشد، باید از طریق اداره ثبت اقدامات لازم را انجام داد.

در شرایطی که زوج دارای حقوق ثابت بوده و کارمند باشد، زوجه این امکان را خواهد داشت تا درخواست توقیف قسمتی از حقوق زوج را به دادگاه صالح ارائه دهد. در این حالت در شرایطی که زوج، همسر و فرزند داشته باشد یک چهارم از حقوق او توقیف شده و در غیر اینصورت یک سوم از حقوق او توقیف خواهد شد. با این وجود به دلیل طولانی بودن این پروسه توصیه می‌شود تا در این زمینه از کمک وکیل کیفری خانم تهران نیز استفاده کنید.

سخن پایانی

امروزه مطالبه مهریه به یکی از دغدغه‌های بانوان تبدیل شده است. با این وجود به کمک یک وکیل حقوقی خانم تهران می‌توان صفر تا صد مراحل آن را انجام داد. در حال حاضر دو مرجع برای مطالبه مهریه وجود دارد که یکی اداره ثبت و دیگری دادگاه خانواده خواهد بود. بنابراین، زوجه باید با بررسی شرایط لازم یکی از دو روش را انتخاب کند.

برای انجام مراحل انحصار وراثت بهتر است از کمک یک وکیل متبحر استفاده کرد.

وکیل انحصار وراثت؛ راهنمای جامع مراحل و شرایط حصر وراثت

وکیل انحصار وراثت؛ راهنمای جامع مراحل و شرایط حصر وراثت

می‌دانید به کمک وکیل کیفری خانم تهران می‌توانید صفر تا صد مراحل انحصار وراثت را انجام دهید؟ پس از وفات شخص حقیقی، باید مراحل انحصار وراثت طی شود. در این شرایط آگاهی یافتن از مدارک و شرایط حصر وراثت ضروری خواهد داشت. در این مطلب راهنمای جامعی از انحصار وراثت را در اختیار شما قرار داده و مهمترین نکات را در این حوزه شرح می‌دهیم. اگر قصد دارید با صفر تا صد مراحل حصر وراثت توسط وکیل کیفری خانم تهران آشنا شوید؛ تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

برای انجام مراحل انحصار وراثت بهتر است از کمک یک وکیل متبحر استفاده کرد.

برای انجام مراحل انحصار وراثت بهتر است از کمک یک وکیل متبحر استفاده کرد.

شرایط لازم برای انحصار وراثت

برای طی کردن مراحل انحصار وراثت وجود چند شرط الزامی خواهد بود. بر این اساس مهمترین مراحل در این زمینه عبارتند از:

وجود وارث: یکی از لازمه‌های ارث بردن از فرد متوفی، زنده بودن وارث است. با این حساب مرده از مرده ارث نخواهد برد.

مشروع بودن نسب: بر اساس ماده 884 ق.م باید گفت که به فرزند زنازاده ارث تعلق نخواهد گرفت و این مورد یکی از موانع ارث محسوب خواهد شد. علاوه بر این به فرزند خوانده نیز ارث تعلق نخواهد گرفت.

نحوه انجام انحصار وراثت

برای طی کردن مراحل انحصار وراثت، باید در وهله اول نامحدود یا محدود بودن انحصار وراثت مشخص شود. انحصار وراثت مطابق با طبقات ارث انجام شده و پس از آن نیز باید اقدامات لازم را برای اخذ گواهی حصر وراثت انجام دهید. در مرحله بعد اسامی تمام وراث و نسبت آنها با متوفی باید قید شود. پس از امضا کردن استشهادیه نیز یکی از وراث متوفی باید به اداره دارایی مراجعه کرده و مالیات بر ارث معلوم شود. با این وجود با استفاده از کمک وکیل حقوقی خانم تهران لازم نیست مراحل لازم را طی کنید. بلکه می‌توانید صفر تا صد کار را به وکیل واگذار کنید.

وکیل انحصار وراثت؛ راهنمای جامع مراحل و شرایط حصر وراثت

انحصار وراثت مطابق با ماترک به دو دسته نامحدود و محدود تقسیم بندی می‌شود. با این تفاسیر چنانچه دارایی متوفی بیش از پانصد میلیون ریال باشد، انحصار وراثت نامحدود خواهد بود و چنانچه دارایی به جا مانده از متوفی کمتر از این مبلغ باشد، حصر وراثت محدود است. با این حال در هر دو حالت نیز می‌توان از کمک وکیل کیفری خانم تهران برای انجام دادن مراحل انحصار وراثت استفاده کرد.

وکیل انحصار وراثت؛ راهنمای جامع مراحل و شرایط حصر وراثت

وکیل انحصار وراثت؛ راهنمای جامع مراحل و شرایط حصر وراثت

مراحل دریافت گواهی

برای دریافت گواهی و طی کردن مراحل انحصار وراثت، باید ابتدا گواهی حصر وراثت لازم را در این زمینه دریافت کنید. با این وجود باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که با استفاده از کمک وکیل خانواده خانم تهران نیز می‌توان مراحل زیر را با سرعت و دقت بیشتری انجام داد. مراحل دریافت گواهی عبارتند از:

 • اخذ گواهی فوت متوفی و تکمیل کردن مدارک مورد نیاز
 • تنظیم دادخواست و ارائه آن در دفتر خدمات قضایی
 • مراجعه کردن به شورای حل اختلاف
 • مشخص شدن وراث متوفی و دارایی‌های او
 • تایید کردن وراث
 • مشخص کردن میزان مالیات بر ارث
 • صادر شدن گواهی انحصار وراثت
 • تحریر و تقسیم ترکه

دریافت کردن گواهی فوت

گام اول در مراحل انحصار وراثت و دریافت گواهی، صادر شدن گواهی فوت متوفی به وسیله ثبت احوال است؛ چرا که بر اساس قانون باید تاریخ و علت فوت در سیستم یکپارچه سازمان ثبت احوال ثبت شوند. در مرحله بعد شناسنامه متوفی باطل خواهد شده و گواهی فوت صادر می‌شود. سپس گواهی فوت باید به یکی از افراد صلاحیت‌دار تحویل داده شود. برای دریافت کردن گواهی نیز باید وکیل یا یکی از وراث متوفی به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

مرجع صلاحیت‌دار در این زمینه، شورای حل اختلاف واقع در آخرین اقامتگاه متوفی خواهد بود. در این مرحله نیز پس از دریافت فرم، اسامی تمام وراث و نسبت سببی یا نسبی آنها با متوفی باید قید شود. علاوه بر این ذکر این نکته نیز الزامی است که نیازی به حضور تمام وراث در این مرحله نخواهد بود. بنابراین، حضور یکی از وراث یا وکیل آنها کفایت خواهد کرد.

تایید کردن توسط وراث متوفی

از دیگر مراحل مهم انحصار وراثت، تایید کردن وراث است. در این مرحله باید فرم دریافت شده از شورای حل اختلاف را ضمیمه سایر مدارک هویتی کرده و به یکی از دفترهای اسناد رسمی مراجعه کرد. در این مرحله نیز وجود دو شاهد که تمام وراث متوفی را می‌شناسند الزامی خواهد بود تا بتواند استشهادیه حصر وراثت را امضا کنند. این موضوع فقط به این دلیل انجام خواهد شد تا وراث متوفی به صورت قانونی و رسمی توسط شاهدان مورد تایید قرار گیرند.

برخی از اموال متوفی از مالیات بر ارث معاف خواهند بود.

برخی از اموال متوفی از مالیات بر ارث معاف خواهند بود.

تعیین کردن میزان مالیات بر ارث

در این مرحله باید یک لیست از دارایی‌های متوفی تهیه شود که در آن تمام اموال غیر منقول و منقول متوفی مشخص شده باشند. سپس باید وکیل یا یکی از وراث به اداره دارایی مراجعه کرد و میزان مالیات بر اساس نسبت وراث با متوفی مشخص شود. اموالی مانند وسایل نقلیه، ملک، سپرده‌های بانکی متوفی و… از مالیات بر ارث برخوردار بوده و سایر اموال مانند وجود بازنشستگی، اثاث منزل و… معاف از مالیات خواهند بود. پس از مشخص شدن میزان مالیات بر ارث نیز باید یک رسید از اداره دارایی دریافت شود که در مراحل بعدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مراجعه کردن به شورا

وکیل کیفری خانم تهران یا یکی از وراث متوفی به نمایندگی از سایر وراث می‌توانند به شورای حل اختلاف مراجعه کنند. مدارک مورد نیاز برای حضور در شورای حل اختلاف عبارتند از:

 • کپی و اصل مدارک هویتی تمام وراث متوفی
 • ارائه فرم امضا شده در دفتر اسناد رسمی
 • ارائه دادن گواهی مالیات بر ارث
 • ارائه دادن گواهی انحصار وراثت
 • کپی برابر اصل مدارک همسر

جان کلام

در حال حاضر انحصار وراثت در دسته اقدامات حقوقی طولانی و خسته کننده قرار گرفته است که بدون کمک وکیل انجام آن دشوار و زمانبر خواهد شد. در این شرایط با استفاده از کمک وکیل کیفری خانم تهران می‌توان مراحل انحصار وراثت را با سرعت و دقت بیشتری انجام داد. علاوه بر این با دریافت مشاوره از وکیل و طی کردن مراحل لازم می‌توان از بروز مشکلات احتمالی در آینده نیز جلوگیری کرد.

وکیل کیفری خانم تهران

چگونه از بانک شکایت کنم + وکیل کیفری خانم تهران

وکیل کیفری خانم تهران به شما کمک می کند برای شکایت از بانک شکواییه کارآمد تقدیم کرده و در صورت لزوم شکایت را در دادگاه پیگیری نمایید.

چگونه از بانک شکایت کنم + وکیل کیفری خانم تهران

برای شکایت از بانک باید در مرحله اول شکواییه به صورت کتبی در واحد شکایات همان شعبه بانک مطرح شود. اگر از شکایت در این مرحله نتیجه دلخواه حاصل نشد، باید با ثبت شکایت در سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی، تقاضای رسیدگی مجدد گردد. برای این منظور پیشنهاد می شود از یک وکیل خانم یا آقا کمک بگیرید.

 

مقدمه

بانک ها یکی از نهادهای مهم هستند که مشتریانی به وسعت کل کشور دارند. با توجه به اهمیت و تعدد خدمات بانکها از یک طرف و وسعت مخاطبان آنها، اعتراض و شکایت به عملکرد بانک ها اجتناب ناپذیر است. حال باید دانست در چه مواردی می توان به بانک شکایت کرد؟ برای شکایت از بانک یا سایر موسسات اعتباری باید به کجا مراجعه نمود؟ آیا برای شکایت از بانک مشاوره یا حضور وکیل ضرورت دارد؟

 

در چه مواردی می توان از بانک شکایت کرد؟

بانک ها خدمات بسیاری ارائه می دهند و در صورت اعتراض به عملکرد و نحوه انجام وظایف، می توان اعتراض یا شکایت نمود. در برخی موارد خطای بانک حالت مجرمانه دارد مانند کلاهبرداری، برداشت پول از حساب، افشای اسرار شخصی یا مالی مشتری. در این صورت باید با کمک وکیل خانم یا آقا موضوع را در محاکم قضایی پیگیری نمود.

 

برای شکایت از بانک به کجا مراجعه کنم؟

در مورد شکایت از بانک و فرآیند اجرایی آن دستورالعملی با نام «دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان موسسات اعتباری» به تاریخ 7/11/1393 در شورای پول و اعتبار تصویب شده است. هدف از این دستورالعمل افزایش کیفیت خدمات بانک ها و موسسات اعتباری، رسیدگی شایسته و سریع به شکایات مشتریان، ایجاد وحدت رویه برای رسیدگی به شکایات در تمام بانک ها و موسسات اعتباری، افزایش رضایتمندی، آسودگی و اطمینان خاطر مشتریان بوده است. به موجب بخشنامه شماره 93/306382، مورخ 15/11/1393، تمام بانک ها و موسسات اعتباری ملزم به رعایت این دستورالعمل هستند.

طبق این دستورالعمل شکایت از بانک در چند مرحله انجام می گیرد که در ادامه تشریح خواهد شد.

 

شکایت از بانک در واحد رسیدگی به شکایات بانک

طبق بند یک این دستورالعمل جهت شکایت از بانک (یا موسسات اعتباری)، مشتری معترض یا شاکی، ابتدا باید به صورت کتبی شکایت خود را در واحد رسیدگی به شکایات همان بانک یا موسسه اعتباری مطرح کند. نهاد مورد نظر موظف است ظرف سی روز کاری از تاریخ وصول نامه به موضوع شکایت رسیدگی کرده و به صورت مکتوب به مشتری پاسخ دهد.

چگونه از بانک شکایت کنم + وکیل کیفری خانم تهران

چگونه از بانک شکایت کنم + وکیل کیفری خانم تهران

شکایت از بانک در سایت بانک مرکزی

اگر مشتری از پاسخ بانک یا موسسه اعتباری رضایت کسب نکرد، در مرحله دوم می تواند شکایت خود را به معاونت نظارتی بانک مرکزی تقدیم دارد. برای این منظور باید با ارائه نامه اولیه شکایت از بانک همراه با پاسخ دریافتی از بانک، تقاضای رسیدگی مجدد کند. ارسال نامه شکایت به صورت الکترونیکی و از طریق سایت cbi.ir، قسمت «تماس با ما» و «پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی» امکان پذیر است.

بعد از ثبت شکایت و بارگذاری مستندات لازم، کد رهگیری ارائه می گردد. برای پیگیری نتیجه شکایت در سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی، وارد کردن این کد رهگیری الزامی است. پس در نگهداری آن کوشا باشید.

سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی

سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی

نکته مهم این است که فردی می تواند در «سامانه پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» شکایت خود را ثبت نماید که ذی نفع بوده و یا از طرف ذی نفع وکالت قانونی داشته باشد. شکواییه باید همراه با اطلاعات هویتی کامل و صحیح شاکی و همچنین مشخصات دقیق بانک یا موسسه اعتباری ارسال گردد. در غیر این صورت مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.

شکایت از بانک و موسسات اعتباری با کمک وکیل کیفری خانم تهران

شکایت از بانک و موسسات اعتباری با کمک وکیل کیفری خانم تهران

معاونت نظارتی، نامه شکایت را بررسی کرده و نتیجه را به بانک یا موسسه اعتباری اعلام می کند. این نهاد موظف است نتیجه مزبور را ظرف ده روز کاری اجرا نماید. اگر بانک نسبت به نتیجه اعلامی اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را از طریق مدیرعامل بانک یا قائم مقام وی به معاونت نظارت ارسال کند. برای این اقدام ده روز کاری فرصت دارد . موضوع مجددا در معاونت نظارت بررسی شده و نتیجه قطعی و لازم الاجرا برای بانک اعلام می گردد.

 

شکایت از بانک در دادگاه

بسیاری از شکایات مردمی و مشتریان بانک ها از طریق مراحل یاد شده در قسمت قبل، قابل رسیدگی و حل و فصل هستند. اما در برخی مواقع نیاز است موضوع در مرجع قضایی پیگیری گردد. برای اطلاع دقیق از این موارد حتما با وکیل متخصص مشورت نمایید. بانک مرکزی اجازه ورود و بررسی شکواییه هایی را که در دادگاه و سایر محاکم قضایی رسیدگی می شوند، ندارد.

برای شکایت از بانک در دادگاه باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست یا شکواییه ارائه گردد. در این مرحله ذکر مشخصات کامل شاکی و دلایل شکایت و ارائه اسناد و مدارک محکمه پسند و قابل اثبات الزامی است.

 

شکایت از بانک در مجتمع ویژه رسیدگی به امور اقتصادی

اگر موضوع شکایت از بانک مواردی نظیر اختلاس، رشوه، پولشویی، تبانی یا اعمال نفوذ برای کسب مال غیر، تحصیل مال از طرق غیرقانونی و نامشروع، تصرف غیر قانونی در اموال دیگری باشد، باید به مجتمع ویژه رسیدگی به امور اقتصادی در تهران مراجعه گردد. این گونه جرایم حساسیت بیشتری داشته و در مجتمع به صورت اختصاصی بررسی و رسیدگی می شود. بهترین وکیل کیفری خانم تهران می تواند در این فرآیند موثر واقع شود.

 

چگونه از بانک شکایت کنم + وکیل کیفری خانم تهران

همان طور که در قسمت های مختلف مقاله اشاره شد، اعتراض یا شکایت از بانک از طریق ارائه شکواییه انجام می گیرد. شکواییه سندی حقوقی است که شاکی جهت عرض شکایت خود تنظیم کرده و به مرجع رسیدگی تحویل می دهد. این سند تاثیر زیادی در موفقیت پرونده و احقاق حقوق شاکی خواهد داشت. اکیدا توصیه می شود این امر مهم را به وکیل متخصص بسپارید. وکیل خانم گزینه مناسبی جهت این موضوع است.

وکیل کیفری خانم تهران

وکیل کیفری خانم تهران

حسن دیگر مراجعه به وکیل کیفری خانم جهت شکایت از بانک، صرفه جویی در زمان و آسودگی خاطر از حصول نتیجه است. با توجه به مشغله کاری اکثر افراد جامعه، فرصتی برای تحقیق و تجربه و خطا وجود ندارد. چه بسا در این زمان فرصت کافی جهت شکایت و احقاق حق از بین برود. پس حتما قبل از انجام شکایت از وکیل مشاوره بگیرید.

برای شکایت از جراح زیبایی به کجا مراجعه کنم؟

چگونه از جراح زیبایی شکایت کنم + وکیل کیفری خانم تهران

اگر می خواهید برای نواقص پیش آمده بعد از عمل زیبایی شکایت کنید باید مدارک کافی داشته باشید. برای اطمینان از نتیجه حتما با وکیل کیفری خانم مشورت کنید.

پس اگر این مطلب می تواند برای شما مفید باشد با مقاله چگونه از جراح زیبایی شکایت کنم + وکیل کیفری خانم تهران همراه ما باشید

چگونه از جراح زیبایی شکایت کنم + وکیل کیفری خانم تهران

افرادی که بعد از عمل زیبایی دچار نقص جسمی شده اند می توانند از جراح زیبایی شکایت کنند. برای طرح این شکایت باید اصول و قواعد خاصی رعایت شود. به منظور کسب اطلاعات دقیق تر بهتر است با وکیل کیفری خانم یا آقا مشورت کنید. در ادامه مقاله جزئیات این شکایت به طور مختصر بیان می شود.

چگونه از جراح زیبایی شکایت کنم؟

چگونه از جراح زیبایی شکایت کنم؟

 

وکیل کیفری کیست؟

قبل از اینکه موضوع شکایت از جراح زیبایی با کمک وکیل کیفری خانم را توضیح دهیم باید بدانیم وکیل کیفری کیست.

دعاوی قضایی به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم بندی می شوند. در دعاوی حقوقی، حقوق مدنی افراد زایل شده و مطالبه مال یا خسارت مطرح می شود، مانند دعوای مطالبه مهریه یا ارث. اما در دعاوی کیفری، جرمی اتفاق افتاده و شاکی با ارائه شکواییه خواهان مجازات مجرم می شود.

چگونه از جراح زیبایی شکایت کنم + وکیل کیفری خانم تهران

چگونه از جراح زیبایی شکایت کنم + وکیل کیفری خانم تهران

با توجه به تعدد و پیچیدگی قوانین در موضوعات مختلف، وکلا در همه زمینه ها پرونده قبول نمی کنند. بلکه در یک یا چند حوزه ای که نسبت به آنها اطلاعات و تجربه کافی دارند، فعالیت می نمایند. وکیل کیفری کسی است که در زمینه دعاوی کیفری تخصص کافی داشته و از تجربه عملی مناسب برخوردار است.

بنابراین اگر موضوع شکایت، وقوع جرم و مجازات مجرم است باید به وکیل کیفری مراجعه گردد. با توجه به حساسیت چنین موضوعاتی، مشاوره و حضور وکیل بسیار ضروری است.


معرفی بهترین وکیل کیفری خانم تهران 100% متخصص و حرفه ای


نحوه شکایت از پزشک زیبایی

با توجه به استقبال عموم مردم از جراحی های زیبایی، پزشکان زیادی به این حوزه ورود کرده اند. حتی در بسیاری موارد گزارش شده که افراد غیر پزشک جراحی زیبایی انجام می دهند که البته غیرقانونی است. آمار شکایت از پزشکان بیانگر این است که بیشترین شکایت مربوط به جراحی های زیبایی می باشد؛ جراحی هایی از قبیل جراحی اجزای صورت، بینی و لیپوساکشن.

حال اگر پزشک در حین جراحی زیبایی یا اقدامات درمانی بعد از آن، دچار اشتباه عمدی یا غیر عمدی شود و در اثر این اشتباه باعث فوت یا نقص عضو بیمار گردد، چه باید کرد؟ آیا شکایت از جراح زیبایی و مطالبه دیه امکان پذیر است؟

پاسخ این سوال مثبت است. در ادامه نحوه شکایت از جراح زیبایی شرح داده می شود.

 

شکایت از دکتر زیبایی: کیفری، حقوقی یا صنفی؟

همان طور که گفته شد موضوع و جریان دادرسی در شکایت های کیفری و حقوقی متفاوت است. بنابراین ابتدا بررسی می کنیم که شکایت از جراح زیبایی حقوقی است یا کیفری. برای تشخیص این موضوع باید عنوان دعوا یا شکایت مشخص شود. موارد شکایت از پزشک اقسام متفاوتی دارد. به عنوان مثال ممکن است شکایت از جراح زیبایی به این دلیل باشد که با تبلیغات اغواگرانه هزینه مضاعف از بیمار دریافت کرده است یا ممکن است شکایت به دلیل نقص عضو یا فوت بیمار بعد از عمل زیبایی باشد. به عبارت دیگر شکایت از جراح زیبایی ممکن است به دلیل تخلفات صنف پزشکی باشد یا به علت جرایم پزشکی.

برای شکایت از جراح زیبایی به کجا مراجعه کنم؟

برای شکایت از جراح زیبایی به کجا مراجعه کنم؟

 

چگونه از جراح زیبایی شکایت کنم؟

به عنوان اولین قدم توجه داشته باشید برای شکایت از جراح زیبایی، در اسرع وقت اقدام نمایید. ممکن است در گذر زمان برخی آثار جرم محو شوند، در این صورت اثبات اشتباه و قصور پزشک ممکن نخواهد بود. دوم اینکه قبل از هر اقدام قضایی با یک وکیل مجرب مشورت نمایید. برای طرح شکایت و موفقیت در پرونده های کیفری آداب و قواعدی وجود دارد و تنها افراد مسلط به قوانین از آنها آگاهی کامل دارند.

برای شکایت از جراح زیبایی تنظیم شکواییه و جمع آوری مدارک اهمیت فوق العاده ای دارد. وکیل متخصص می داند که در شکواییه به چه نکاتی تاکید نموده و چه اسناد و مدارکی جهت اثبات ادعا ارائه کند. بنابراین تمام مدارک مثبته مانند شرح حال دقیق بیمار قبل و بعد از جراحی، شرح دقیق مشکل یا نقص پیش آمده، سوابق پزشکی، نسخه ها و داروهای تجویز شده توسط پزشک، عکس ها و آزمایشات قبل و بعد از جراحی، نظر سایر پزشکان و پزشکی قانونی و در صورت نیاز استشهادیه شهود باید همراه با شکواییه به دادگاه ارائه گردد.

 

برای شکایت از دکتر زیبایی به کجا مراجعه کنم؟

برای شکایت از پزشکان و جراحان زیبایی مراجع مختلفی وجود دارد که عبارتند از: دادگاه، شورای حل اختلاف، دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی و دادسرای ویژه جرایم پزشکی. بسته به نوع شکایت، میزان نقص وارد شده (که بر اساس آن مبلغ دیه تعیین می گردد) و شهر محل اقامه دعوا (در برخی شهرها دادسرای انتظامی و دادسرای ویژه جرایم پزشکی وجود ندارد)، باید یکی از این مراجع انتخاب گردد. برای صرفه جویی در زمان و هزینه و اطمینان از حصول نتیجه، قبل از طرح شکایت با وکیل متخصص مشورت نمایید.

نکته مهم دیگر این است که برای اقامه دعوا باید شهر و حوزه محل اقامه دعوا را به درستی انتخاب کنید، در غیر این صورت شکایت شما قابل پیگیری نخواهد بود. به عنوان مثال اگر آدرس پزشک مشتکی عنه در تهران بوده یا عمل جراحی در تهران انجام گرفته است، باید در دادگاه عمومی، دادسرای انتظامی تهران یا دادسرای ویژه جرایم پزشکی واقع در تهران شکایت نمایید.

 

مشاوره با وکیل کیفری خانم

بسیاری از افراد به ویژه بانوان ترجیح می دهند برای دریافت مشاوره حقوقی به وکیل خانم مراجعه کنند. زیرا موکل باید تمام شرح ماوقع را همراه با جزئیات ارائه کند. تنها در این صورت وکیل می تواند به بهترین شکل پرونده را پیگیری نموده و موفقیت آن را کسب کند.

بنابراین وکیل کیفری خانم راهنما و امین مناسبی برای موضوع شکایت از جراح زیبایی خواهد بود. لازم به ذکر است حضور وکیل برای چنین پرونده هایی بسیار ضرورت دارد. زیرا تا زمانی که قصور پزشک در دادگاه اثبات نگردد امکان مطالبه دیه وجود ندارد. در مقابل اگر قصور اثبات شود، پزشک خاطی باید دیه تعیین شده به همراه تمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله بیمار را بپردازد.

اثبات قصور پزشک کار پیچیده ای است اما از طریق ارائه کامل مدارک، شکواییه کارآمد و نطق توانمند در دادگاه امکان پذیر است. اکیدا توصیه می شود برای انجام این امور از وکیل کیفری خانم که متخصص در این حوزه است، کمک و مشاوره بگیرید.

 

 

 

معرفی وکیل کیفری خانم تهران

معرفی بهترین وکیل کیفری خانم تهران 100% متخصص و حرفه ای

ما می خواهیم در طول این محتوا در خصوص چگونگی دریافت مشاوره و راهنمایی از وکیل کیفری خانم تهران مطالبی بیان کنیم. بنابراین لازم است ابتدا به توضیح جرایم کیفری پرداخته و سپس به معرفی وکیل کیفری پرداخته شود. جرایم کیفری، جرایمی هستند که شدت مجازات آنها متفاوت از سایر جرایم می باشد. به همین علت بدون اتخاذ یک وکیل خوب و ماهر نمی توان از مهلکه این جرایم جان سالم به در برد. به همین دلیل لازم است از راهنمایی های یک وکیل کیفری خانم تهران استفاده نمود و در مقاله معرفی بهترین وکیل کیفری خانم تهران همراه ما باشید

 

جرایم کیفری و جرایم مدنی

برای دریافت مشاوره از یک وکیل کیفری خانم تهران ابتدا لازم است بدانید که جرم مرتکب شده در زمره جرایم کیفری قرار می گیرد یا خیر. بنابراین ضرورت دارد این جرایم را بشناسید. بر این اساس باید ذکر کنیم جرم های کیفری از مجازات شدید تر و سنگین تری نسبت به سایر جرم ها برخوردار هستند. به همین دلیل لازم است شخص مورد نظر حتما یک وکیل کیفری ماهر و کاربلد در کنار خود داشته باشد. در توضیح دقیق تر جرایم کیفری باید ذکر کنیم که قانون گذار دو نوع جرم را مشخص و معین کرده است. نوع اول را جرایم کیفری و نوع دوم را جرایم مدنی می نامند.

در نص قانون جرایم مدنی را به گونه ای تعریف می کنند که انواع رفتارهای ممنوعه را شامل می شوند. در این جرایم (جرایم مدنی) فرد مرتکب انجام فعل ممنوعه ای نشده است. در واقع به واسطه انجام رفتار ممنوعه، حقوق دیگران را ضایع کرده است. بنابراین به واسطه زایل کردن حقوق دیگران مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر قانون گذار ذکر می کند، هر نوع فعلی که زیان آور بوده و مبتنی بر تقصیر نباشد، نوعی جرم مدنی است.

جرایم کیفری و وکیل کیفری خانم تهران

ما در بالا در خصوص جرایم مدنی توضیحاتی ارائه کردیم. برای تسریع در روند پرونده های کیفری خود لازم است از یک وکیل کیفری خانم تهران مشاوره و راهنمایی دریافت کنید. قانون گذار جرایم کیفری را در گروه جرایمی می داند که فرد، افعال نقض کننده قانون را از عمد انجام می دهد. در واقع اعمالی که ممنوعه هستند را در گروه جرایم کیفری جای خواهند داد. قانون گذار این اعمال را به چند دسته تقسیم کرده است.

 • جرایم کیفری عمومی: زنا، سرقت، قتل، اسید پاشی
 • جرایم کیفری شخصی: تجاوز به عنف، ضرب و شتم، آدم ربایی، کودک آزاری، آتش سوزی
 • جرایم کیفری علیه اموال: جعل، کلاهبرداری، فروش مال غیر
 • جرایم کیفری مالی: ارتشا، خیانت در امانت، پولشویی

در صورتی که فرد یکی از جرایم مذکور را مرتکب شده باشد خود به تنهایی نمی تواند از عهده امور حقوقی آن برآید. بنابراین حضور یک وکیل کیفری خانم تهران برای پیشبرد دقیق و درست اهداف پرونده ضرورت پیدا می کند.

نکاتی در خصوص وکیل کیفری خانم تهران

زمانی که شما برای انجام امور حقوقی پرونده خود از یک وکیل کیفری خانم تهران کمک دریافت می کنید این امکان را نخواهید داشت که وکیل شما در بسیاری از موارد وکالت شما را عهده دار شود. در واقع در دعاوی حقوقی وکیل می تواند در بسیاری از امور حقوقی وکالت موکل خود را عهده دار شود. در حالی که در پرونده های کیفری اینگونه نیست. در پرونده های کیفری، وکیل زمانی می تواند ورود کند که بررسی های اولیه انجام شده باشد. در واقع پس از این که مراحل دادرسی صورت گرفته باشد وکیل اجازه ورود به پرونده را خواهد داشت. این امر به این دلیل است که متهم پرونده کیفری به تنهایی می باید پاسخگوی قانون باشد.

با توجه به موارد مذکور در بالا حضور یک وکیل کیفری خانم تهران می تواند علاوه بر تسریع در روند پرونده، دفاع از موکل را به خوبی انجام دهد. البته لازم به ذکر است که حضور یک وکیل کیفری خانم تهران در پرونده های کیفری بستگی به چگونگی طرح شکایت، نوع شکایت و زمان طرح کردن شکایت دارد. همچنین ضمانت های مربوطه نیز بر این امر تاثیر گذار خواهند بود. به طور مثال می توان به چگونگی تنظیم لایحه ها، اظهارنامه ها و شکوائیه اشاره کرد. از آنجا که امکان طرح دعوی در پرونده های کیفری فقط یکبار وجود دارد، بنابراین دفاع از موکل بسیار اهمیت دارد. در صورتی که شما از یک وکیل کیفری ناآگاه کمک بگیرید، در صورت بروز هرگونه اشتباه امکان مطرح کردن مجدد شکوائیه برای شما وجود نخواهد داشت. بر این اساس نتیجه گیری اشتباه می تواند موجب ضایع شدن حق و حقوق یک شخص گردد. در کنار نتیجه گیری اشتباه ضررهای مالی، خسارت بیشتری به بار خواهند آورد.

معرفی بهترین وکیل کیفری خانم تهران

معرفی بهترین وکیل کیفری خانم تهران

معرفی بهترین وکیل کیفری خانم تهران و دستمزد آن

در صورتی که شما از مشاوره ها و راهنمایی های یک وکیل کیفری خانم تهران استفاده می کنید، قطعا در خصوص دستمزد او نیز سوالاتی خواهید داشت. طبق آیین نامه های صادر شده از سوی کانون وکلا تعرفه هزینه اتخاذ وکیل کیفری خانم تهران در دعاوی مختلف به شرح زیر می باشد.

 • هزینه در دعاوی مالی، شش درصد برای مطالبات کمتر از ده میلیون تومان است.
 • هزینه در دعاوی مالی، چهار درصد برای مطالبات ده تا صد میلیون تومان است.
 • هزینه در دعاوی مالی، سه درصد برای مطالبات صد تا پانصد میلیون تومان است.
 • هزینه در دعاوی مالی، دو درصد برای مطالبات بیش از پانصد میلیون تومان است.

معرفی بهترین وکیل طلاق خانم تهران 100% متخصص و حرفه ای


در خصوص اتخاذ وکیل کیفری خانم تهران لازم است قبل از عقد قرارداد حتما در خصوص پرونده های سابق او و میزان شایستگی آن وکیل بررسی های لازم را به عمل آورد. همچنین لازم است قبل از انجام امور دادرسی، شما یک وکیل کیفری خوب اتخاذ کنید. متاسفانه بسیاری از افراد پس از طی شدن مراحل دادرسی اقدام به اتخاذ وکیل می کنند، که نتیجه دلخواه را کسب نخواهند کرد. دلیل این امر این است که مبنای پرونده کیفری شخص، نادرست شکل گرفته به همین علت امکان حل آن دشوار و چه بسا غیر ممکن خواهد شد. البته لازم است ذکر کنیم در چنین مواردی به ندرت یک وکیل چنین پرونده ای را قبول می کند. بنابراین قبل از انجام امور دادرسی، بررسی های لازم را انجام دهید و یک وکیل کیفری خوب و متخصص و مجرب برای پیشبرد پرونده خود انتخاب کنید.

 

راهنما و راهکار 100% تضمینی شکایت و دریافت نفقه زن

راهنما و راهکار شکایت و دریافت نفقه زن 100% تضمینی

وکیل خانواده خانم تهران می تواند به شما راهنمایی های لازم و اطلاعات کافی در خصوص چگونگی دریافت نفقه را ارائه دهد.

مقدمه

پرداخت مخارج زندگی بر ذمه مرد است. زمانی که مرد از پرداخت این مخارج و تهیه مایحتاج خانه و خانواده امتناع کند، بحث نفقه و پرداخت آن پیش خواهد آمد. در این صورت قانون به زن این امکان را می دهد تا برای دریافت نفقه و نفقه های پرداخت نشده مطالبه گری نماید. در طول این محتوا به معرفی نفقه و چگونگی شکایت و دریافت آن می پردازیم. همچنین توضیح خواهیم داد، با مشورت از وکیل خانواده خانم تهران چگونه می توانید موجب تسریع در روند دریافت نفقه گردید. توصیه می کنیم تا پایان محتوا راهنما و راهکار شکایت و دریافت نفقه زن ما را همراهی کنید.

راهنما و راهکار 100% تضمینی شکایت و دریافت نفقه زن

راهنما و راهکار 100% تضمینی شکایت و دریافت نفقه زن

وکیل خانواده خانم تهران در خصوص نفقه

با مشورت گرفتن از وکیل خانواده خانم تهران، شما می توانید اطلاعات لازم در خصوص نفقه و نحوه شکایت و دریافت آن را به دست آورید. نفقه زن، تمام هزینه های زندگی او و نیازهای او را شامل خواهد شد. در واقع نفقه تمام نیازهای زن در زندگی مشترک که برطرف کردن آنها بر ذمه مرد است را شامل می شود. هزینه های مذکور در برگیرنده هزینه های مربوط به خوراک، پوشاک، درمان و غیره است. به طور کلی نفقه در معنای تحت اللفظی خود یعنی خرجی و هزینه. لازم به ذکر است که پرداخت نفقه زن هیچ ارتباطی با استطاعت مالی مرد ندارد. مرد در هر شرایط مالی که باشد، می باید تمام هزینه های مربوط به زندگی زن را پرداخت کند. در غیر این صورت از طریق قانون ملزم به پرداخت آنها خواهد شد.

میزان نفقه زن در نص قانون مشخص نشده است. البته میزان نفقه برای زنان مختلف، متفاوت است. به طور کلی میزان نفقه هر زن با توجه به میزان مخارج زنان هم کفو او تعیین خواهد شد. ماده 1106 قانون مدنی صراحتا بیان می کند مرد وظیفه پرداخت نفقه زن و فرزندان را بر عهده دارد. البته زمانی که زن از شوهر خود تمکین نکند، مرد در قبال نفقه او هیچ وظیفه ای بر عهده نخواهد داشت.

راهنما و راهکار 100% تضمینی شکایت و دریافت نفقه زن

راهنما و راهکار 100% تضمینی شکایت و دریافت نفقه زن

وکیل خانواده خانم تهران و راهنما و راهکار شکایت و دریافت نفقه زن

به کمک راهنمایی های دریافت شده از وکیل خانواده خانم تهران شما می توانید برای دریافت نفقه اقدام کنید. به طور کلی در صورتی که زن تمام وظایف زناشویی را انجام دهد، بر عهده مرد است که تمام نیازهای او را برطرف کند. در صورتی که مرد از تامین نیازهای مختلف همسر خود امتناع کند، در واقع نفقه پرداخت نکند، زن می تواند با حضور در مراجع قانونی، مطالبه نفقه نماید. در صورتی که شما با وکیل خانواده خانم تهران مشورت کنید متوجه خواهید شد که نحوه مطالبه نفقه به دو صورت خواهد بود.

 • ملزم کردن مرد به پرداخت نفقه به شیوه حقوقی: در این روش زن ابتدا می باید دادخواست خود مبنی بر عدم پرداخت نفقه را تنظیم نموده و به شورای حل اختلاف ارائه کند. پس از بررسی های به عمل آمده در صورتی که مشخص گردد زن از همسر خود تمکین می کند، حکم پرداخت نفقه او صادر خواهد شد.
 • دعوی شکایت علیه مرد به جرم عدم پرداخت نفقه: جالب است بدانید که عدم پرداخت نفقه به زن و فرزندان در قانون مجازات اسلامی دارای مجازات مشخص و معین است. در واقع این عمل جرم انگاری شده و دارای مجازات است. در صورتی که زن این شکایت را علیه همسر خود ثبت کند او را به حبس محکوم خواهند کرد.
وکیل خانواده خانم تهران

وکیل خانواده خانم تهران

وکیل خانواده خانم تهران و ارائه نکات مهم در خصوص مطالبه نفقه

دریافت راهنمایی و مشورت از وکیل خانواده خانم تهران موجب می شود شما با آگاهی و اطلاعات دقیق اقدام کنید. مطالبه نفقه و دیگر مسائل خانوادگی سخت و دشوار است، به همین دلیل لازم است در این مسیر از یک شخص مطلع و آگاه کمک دریافت کرد. ما در بالا توضیح دادیم، در صورتی که مرد از پرداخت مخارج زندگی زن و فرزندان خود امتناع ورزد، زن می تواند دادخواست مطالبه نفقه خود را به شورای حل اختلاف ارائه دهد. میزان و مبلغ نفقه را پس از بررسی های لازم در مراجع قانونی، کارشناسان مربوطه مشخص خواهند کرد.

در صورتی که مبلغ نفقه تعیین شده از سوی کارشناس، بیش از 20 میلیون تومان باشد، باید پرونده مذکور به دادگاه خانواده ارجاع داده شود. در این صورت مابقی امور مربوط به این پرونده در دادگاه خانواده انجام خواهد شد. در حالی که اگر کارشناس میزان و مبلغ نفقه را کمتر از 20 میلیون تومان تعیین کند، مابقی امور در شورای حل اختلاف انجام خواهند شد. همانطور که در بالا نیز ذکر کردیم میزان و مبلغ نفقه برای زنان مختلف، متفاوت است. برای تعیین میزان نفقه، کارشناس دادگستری به عواملی همچون سطح تحصیلات زن، درآمد همسر او، وضعیت مالی خانواده زن و غیره توجه خواهد کرد.


بیشتر بخوانید : شکایت مهریه بعد از طلاق چگونه است؟ راهکار 100% تضمینی و موثر


چه هنگام زن نمی تواند نفقه دریافت کند؟

در صورتی که از یک وکیل خانواده خانم تهران مشورت گرفته و راهنمایی های لازم را دریافت کنید متوجه خواهید شد که چه زمانی نفقه به زن تعلق نمی گیرد. به طور کلی در شرایطی که در زیر به اختصار بیان خواهیم کرد زن نمی تواند نفقه دریافت کند.

 • در صورتی که زن جدا از همسر خود زندگی کند.
 • در صورتی که زن از همسر خود تمکین نکند.
 • در صورتی که نوع عقد دائم باشد نفقه به زن تعلق می گیرد. بنابراین در عقد موقت، زن نمی تواند درخواست پرداخت نفقه کند.
 • پس از مرگ مرد، نفقه زن و فرزندان او قطع نخواهد شد، در این صورت نفقه زن می باید از اموال مرد پرداخت شود.
 • در صورتی که طلاق از نوع بائن باشد نفقه زن قطع خواهد شد. در حالی که اگر طلاق از نوع رجعی باشد زن می تواند مجددا مطالبه نفقه نماید.
وکیل نفقه

وکیل نفقه

وکیل خانواده در تهران برای دریافت نفقه

همانطور که در ابتدای محتوا ذکر کردیم برای پیگیری مطالب حقوقی و قانونی، داشتن اطلاعات و آگاهی از قوانین و مقررات اهمیت دارد. بنابراین داشتن دانش و مهارت بالا موجب تسریع در روند پیگیری چنین پرونده هایی خواهد شد. یک وکیل خانواده خانم تهران می تواند شما را در جریان تمام امور حقوقی و قانونی مربوط به شکایت و دریافت نفقه قرار دهد. همچنین وکیل خانواده خانم تهران می تواند مناسب ترین مسیر را برای دریافت نفقه به شما پیشنهاد دهد. انتخاب مناسب ترین مسیر برای دریافت نفقه بستگی زیادی به شرایط زن دارد.

وکیل-طلاق-تهران.

معرفی بهترین وکیل طلاق خانم تهران 100% متخصص و حرفه ای

شاید در گذشته، حرفه و شغل وکالت را برای یک زن نامناسب می دانستند، اما هم اکنون خلاف آن ثابت شده است. در واقع زنان نشان دادند که امکان ورود به هر حرفه و شغلی را خواهند داشت. وکالت نیز در گروه مشاغلی است که یک زن به راحتی می تواند در آن فعالیت کند. امروزه بسیاری از افراد برای انجام امور قانونی و دعاوی کیفری خود از وکلای زن کمک دریافت می کنند. این امر به ویژه در مسائل مربوط به خانواده و طلاق پر رنگ تر دیده می شود. بنابراین دریافت راهنمایی از بهترین وکیل طلاق خانم تهران می تواند موجب شود برخی افراد در مسیر دعاوی خود با موفقیت روبرو شوند.

بهترین وکیل طلاق خانم تهران

بهترین وکیل طلاق خانم تهران

وکیل خانواده خانم تهران

مشورت و دریافت راهنمایی های لازم از وکیل حقوقی خانم تهران می تواند به تسریع روند پرونده کمک شایانی نماید. روند طلاق در شهرهای بزرگ به واسطه وسعت و دوری مراکز، دشوارتر خواهد بود. تهران نیز از جمله شهرهای بزرگ است که دنبال کردن فرایند طلاق در آن طاقت فرسا بوده و طولانی مدت خواهد بود. این فرایند چنان طولانی خواهد شد که گاها زوجین دلسرد شده و مسیر را ادامه نخواهند داد. البته ادامه ندادن مسیر به معنای بازگشت و ایجاد مودت بین زوجین نیست. در واقع آن ها امور مربوط به طلاق را رها خواهند کرد. اینجا است که یک وکیل خانواده خانم تهران می تواند با مهارت خود از بروز چنین امری جلوگیری کرده و در مدت زمان مناسبی چنین پرونده هایی را مختومه نماید.

بهترین وکیل طلاق خانم تهران

بهترین وکیل طلاق خانم تهران

وکیل خانواده خانم تهران چه ویژگی هایی دارد؟

همانطور که میدانید مشورت با وکیل خانواده خانم تهران می تواند موجب تسریع در روند دعاوی خانوادگی گردد. به طور کلی وکیل مذکور، وکیلی است که دارای تحصیلات پایه حقوقی است. چنین فردی یک گزینه مناسب برای رسیدگی و پیگیری پرونده های طلاق خواهد بود. همانطور که در بالا ذکر کردیم فرایند طلاق یک فرایند طولانی و دشوار است. بودن وکیل خانواده خانم تهران می تواند به شما کمک کند تا این مراحل دشوار و طولانی را آسان تر و کوتاه تر سپری کنید. وکیل خانواده خانم تهران به شما کمک می کند تا مسیر دستیابی به طلاق را بدون سردرگمی پشت سر بگذارید.

 

وکیل خانواده خانم تهران

وکیل خانواده خانم تهران

انواع طلاق و کمک گرفتن از بهترین وکیل طلاق خانم تهران

نقطه پایان زندگی یک زوج، طلاق خواهد بود. برای انجام طلاق گزینه های مختلفی پیش روی زوجین قرار دارد. به طور مثال برای اخذ طلاق می توان به طلاق از سوی زوج، طلاق از سوی زوجه، طلاق توافقی و طلاق خواهان اشاره کرد. وکیل خانواده خانم تهران به ارائه راهنمایی های مناسب به شما کمک می کند تا بهترین گزینه را با توجه به شرایط موجود خود انتخاب کرده و مسیر را طی کنید. همچنین انواع طلاق بر اساس رجوع زوج و زوجه را می توان در دو دسته طلاق رجعی و طلاق علنی جای داد. آن چه اهمیت دارد این است که مراحل رسیدگی به پرونده طلاق به دلیل دشواری های مخصوصی که دارد می باید با آگاهی انجام گیرد. به همین دلیل ما توصیه می کنیم از دریافت مشورت با وکیل خانواده خانم تهران غافل نشوید.


بیشتر بخوانید :  شکایت مهریه بعد از طلاق چگونه است؟ راهکار 100% تضمینی و موثر


وکیل خانواده خانم تهران چه وظایفی دارد؟

زمانی که شما برای طی مسیر پرونده خانوادگی خود از وکیل خانواده خانم تهران کمک دریافت می کنید، بسیاری از دشواری های مسیر را به واسطه مهارت وکیل خود پشت سر خواهید گذاشت. یکی از پرونده هایی که امروزه بسیار زیاد مشاهده می شود، پرونده های مربوط به طلاق است. عدم آشنایی با قوانین مربوط به این پرونده موجب بروز مشکلات عدیده ای در مسیر آن خواهد شد. علاوه بر این برخورد دوباره با همسر برای شخصی که متقاضی طلاق است از نظر روانی دشوار و بسیار سخت است. به همین دلیل ترجیح بر این است که پرونده های مربوط به طلاق و به طور کلی پرونده های خانوادگی را به یک وکیل کاربلد و ماهر در این زمینه بسپارید. به طور کلی وکیل خانواده خانم تهران دارای یک سری وظایف است که در زیر به اختصار آنها را بیان خواهیم کرد.

 • ارائه مشاوره حقوقی به مراجعین در ارتباط با قوانین و مقررات مربوط به طلاق
 • حضور در دادگاه و حمایت از موکل خود
 • بررسی پرونده و ارائه اسناد مربوط به دادگاه
 • تهیه اسناد و مدارک لازم جهت حمایت از حقوق موکل
 • انجام تحقیقات منطقه ای جهت تسریع در روند پرونده
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده و استفاده از آنها به نفع موکل

 

وکیل طلاق

در صورتی که زوجه متقاضی طلاق باشد بیش از هر چیزی توصیه بر این است که از یک وکیل خانواده خانم تهران مشورت دریافت کند. خانم ها به واسطه هوش اجتماعی بالایی که دارند می توانند این قبیل امور را به خوبی مدیریت کنند. برخی افراد بر این باور هستند که با مراجعه به وکیل می باید هزینه های هنگفتی را پرداخت کنند. به همین دلیل از مشورت کردن با وکیل خانواده خانم تهران ممانعت به عمل خواهند آورد. این امر موجب می شود خود فرد به دلیل عدم آشنایی و تسلط بر قوانین مربوط به حوزه خانواده و طلاق دچار آسیب شده و با مشکلات بسیار زیادی مواجه گردد.

به طور کلی باید ذکر کرد که وکیل طلاق، وکیلی است که در حل و فصل کردن پرونده طلاق به موکل خود کمک می کند. وکیل طلاق امور مربوط به پرونده طلاق را بر اساس آگاهی هایی که در خصوص تبصره ها و قوانین جاری کشور دارد به خوبی انجام می دهد. با کمک گرفتن از وکیل خانواده خانم تهران شما می توانید سریع تر و آسان تر پرونده طلاق خود را به سرانجام برسانید.

 

وکیل خانواده خانم تهران و طلاق با وکالتنامه

زمانی که طلاق با وکالتنامه انجام می شود به طور حتم می باید یک وکیل حضور داشته باشد. وکیل خانواده خانم تهران در این خصوص می تواند به موکل خود کمک کرده و نماینده او در دادگاه برای اجرای طلاق باشد. در این زمان وکیل با حضور در دادگاه اطمینان کامل حاصل کرده که حقی از موکل او ضایع نخواهد شد. به دلیل این که انجام دادن امور قانونی و دادگاهی و نیز تنظیم اسناد و مدارک لازم برای انجام این امور نیازمند دقت و دانش حقوقی است وجود یک وکیل می تواند موجب آسودگی خاطر شما گردد.

 

 

 

وکیل-خانم-تهران

شکایت مهریه بعد از طلاق چگونه است؟ راهکار 100% تضمینی و موثر

مقدمه

همه شما با موضوع مهریه و چگونگی ثبت آن آشنا هستید. در فرایند ازدواج، مالی مشخص و معین به عنوان مهریه در سند ازدواج ثبت خواهد شد که زوج متعهد می شود هر زمان که زوجه درخواست کند آن را تمام و کمال پرداخت نماید. زوجه می تواند درخواست پرداخت مهریه را قبل از طلاق و یا بعد از طلاق از زوج داشته باشد. برای ثبت درخواست مهریه چه قبل از طلاق و چه بعد از طلاق لازم است با یک وکیل مشورت کرد. در طول این محتوا در خصوص امکان طرح شکایت مهریه بعد از طلاق مطالبی بیان خواهیم کرد. همچنین در ارتباط با وکیل طلاق خانم تهران نیز به نکاتی اشاره خواهیم کرد. توصیه می کنیم تا پایان محتوا شکایت مهریه بعد از طلاق ما را همراهی کنید.

 

شکایت مهریه بعد از طلاق، امکان پذیر است؟

وکیل طلاق خانم تهران، وکیل ماهر و کاربلد که به طور تضمینی و موثر می تواند شما را در دستیابی به مهریه یاری دهد. پس از به کار بردن تلاش برای از هم پاشیده نشدن زندگی و میسر نمودن ادامه آن، زمانی که تلاش های یک زن به نتیجه نمی رسد، بزرگترین و مهمترین دغدغه او چگونگی دستیابی به مهریه خود خواهد بود. وکیل طلاق خانم تهران می تواند به شما در دستیابی به این مهم کمک شایانی نماید. در پاسخ به این سوال که آیا شکایت مهریه پس از طلاق امکان پذیر است یا نه، باید گفت، بله این امر ممکن و میسر است. البته دریافت مهریه بعد از طلاق با توجه به شرایط رابطه و زندگی زوجین متفاوت خواهد بود.

شکایت مهریه بعد از طلاق

شکایت مهریه بعد از طلاق

وکیل طلاق خانم تهران و شرایط لازم برای شکایت مهریه پس از طلاق

پرداخت مهریه به هر حال بر ذمه مرد است. مرد می تواند طبق توافق طرفین، قبل از طلاق یا بعد از طلاق مهریه را پرداخت کند. در صورتی که طلاق انجام شده باشد، زن می تواند در ایام عده رجوع کرده و برای دریافت مهریه بعد از طلاق شکایت کند. این درخواست حتی زمانی که زن مهریه خود را بخشیده باشد می تواند انجام گیرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه شما می توانید با وکیل طلاق خانم تهران مشورت کرده و راهنمایی دریافت کنید. در صورتی که نوع طلاق، خلع ذکر شده باشد امکان مطالبه مهریه برای زن وجود دارد، در حالی که امکان دریافت آن وجود نخواهد داشت.

این نوع طلاق عمدتا در طلاق توافقی که زوجین هر دو طرف رضایت کامل برای جدایی دارند انتخاب می شود. همچنین دادخواست پس گرفتن مهریه در دوران عقد و پس از ازدواج متفاوت خواهد بود. طوری که اگر زن در دوران عقد دادخواست طلاق دهد، نیمی از مهریه به او تعلق می گیرد به شرط آن که با همسر خود مقاربت نداشته باشد. در غیر این صورت مرد موظف به پرداخت کامل مهریه خواهد بود.

شکایت مهریه بعد از طلاق

شکایت مهریه بعد از طلاق

وکیل طلاق خانم تهران و نحوه شکایت مهریه بعد از طلاق

شما می توانید راهنمایی های لازم را در خصوص چگونگی شکایت مهریه پس از طلاق از وکیل طلاق خانم تهران دریافت کنید. نکته مهم در خصوص مطالبه و دریافت مهریه این است که زن برای مطالبه مهریه خود نیازمند دادخواست طلاق نمی باشد. در صورتی که مهریه زن از نوع عندالمطالبه باشد بدون مراجعه کردن به مراجع قانونی می تواند مهریه خود را از مرد طلب کند. در صورتی که پس از مطالبه مهریه از سوی زن، مرد از پرداخت آن سر باز زند، زن می توان دادخواست شکایت مهریه را به دادگاه ارائه نماید. پس از تنظیم دادخواست شکایت مهریه، زن به صورت قانونی مطالبه خود در خصوص دریافت مهریه را دنبال خواهد کرد.

در این خصوص برای تسریع در روند پرونده مهریه خود، می توانید با وکیل طلاق خانم تهران مشورت کنید. شما می توانید راهنمایی های لازم را دریافت کرده و به درستی در این مسیر گام بردارید. به طور کلی با این که شرایط برای دادخواست طلاق از سوی زن در صورتی که حق طلاق نداشته باشد دشوار خواهد بود، اما با دریافت راهنمایی های لازم از وکیل طلاق خانم تهران می توانید به این مهم دست یابید. با این وجود می توان ذکر کرد امکان شکایت مهریه پس از انجام طلاق، میسر می باشد.

شکایت مهریه بعد از طلاق

شکایت مهریه بعد از طلاق

وکیل طلاق خانم تهران و راهنمایی برای توقیف اموال زوج

همانطور که ذکر کردیم شما می توانید از راهنمایی های وکیل طلاق خانم تهران برای رسیدن به مهریه خود کمک بگیرید. در خصوص دریافت مهریه، همانطور که در بالا ذکر کردیم پس از طرح شکایت زن در خصوص مطالبه مهریه، به طور عادی، عمده مردان ادعای ناتوانی مالی برای پرداخت مهریه خواهند کرد. در این زمان زن که به واسطه زندگی مشترک از اموال مرد اطلاع کامل دارد، می تواند برای توقیف آنها اقدام کند. توقیف اموال شرایط و تشریفات خاص خود را دارد که در این باره می توانید با وکیل طلاق خانم تهران مشورت نموده و اطلاعات لازم را کسب کنید.

 

مدارک لازم برای طرح شکایت مهریه پس از طلاق

برای ثبت شکایت مهریه پس از طلاق لازم است با وکیل طلاق خانم تهران مشورت کرده و نکات مهم را دریافت کنید. به طور کلی برای طرح شکایت مهریه پس از طلاق یا اجرای ثبت آن می باید مدارک مورد نیاز را ارائه داد. مدارک مورد نیاز برای طرح شکایت مهریه پس از انجام شدن طلاق به شرح زیر می باشند.

 • مدارک شناسایی از قبیل کارت ملی و شناسنامه
 • سند ازدواج
 • حکم طلاق

 

وکیل طلاق خانم تهران و تضمین دریافت مهریه

مشورت با وکیل طلاق خانم تهران به شما کمک می کند تا فرایند دریافت مهریه را پس از طلاق با سرعت بیشتری دنبال کنید. به طور کلی باید گفت آقایان از پرداخت مهریه امتناع می کنند. دلیل این امر را می توان عدم استطاعت مالی مرد یا لجبازی با زوجه ذکر کرد. بر این اساس در صورتی که زن، اطلاعات کافی و آگاهی لازم در خصوص دریافت مهریه را نداشته باشد، ممکن است در طول فرایند قانونی با مشکلات عدیده ای روبرو شود. حتی ممکن است موفق به دریافت حق قانونی خود که مهریه است نیز نگردد. از این رو مشورت و دریافت راهنمایی از وکیل طلاق خانم تهران می تواند در این مسیر به شما کمک شایانی کند. بنابراین دریافت مشورت از وکیل طلاق خانم تهران که دارای مهارت در این زمینه است بسیار کمک کننده خواهد بود.

 

وکیل-خانم-تهران

معرفی بهترین وکیل حقوقی خانم تهران

وکیل حقوقی خانم تهران با داشتن ویژگی های منحصر به فرد می تواند به افراد برای رسیدن به نتیجه دلخواه در پرونده های حقوقی و کیفری کمک نماید.

پرونده های حقوقی دایره گسترده ای دارند و وکیل حقوقی خانم تهران با اشراف کامل بر تمام مباحث حقوقی افراد را راهنمایی خواهد کرد. وکیل خانم با حساسیت ویژه و جزیی نگری تلاش می کند پرونده های کیفری را به سرانجام برساند و از فرجام بد این نوع پرونده ها جلوگیری کند.

در بسیاری از امور حقوقی و اختلافات مربوط به خانواده مراجعه به وکیل خانواده خانم تهران کمک کننده می باشد. در کلان شهری مانند تهران خانم ها با حضور پویای خود در امور حقوقی باعث می شوند که اختلافات حقوقی با سرعت بیشتری حل و فصل شود.

ضرورت مشاوره با وکیل حقوقی خانم تهران

وکیل حقوقی خانم تهران در زمینه های مختلف حقوقی فعالیت دارد و مشاوره های لازم را در اختیار افراد قرار می دهد. در دعاوی حقوقی منافع مالی برای افراد اهمیت ویژه ای دارد. انجام مشاوره با وکیل متخصص کمک می کند که افراد از حقوق مالی خود به جا و به موقع دفاع نمایند.

دامنه دعاوی حقوقی بسیار گسترده است و به طور قطع افراد با همه ی جنبه های یک پرونده حقوقی آشنایی ندارند. اما وکیل حقوقی خانم با استفاده از دانش روز چنین پرونده هایی را پیگیری می کند.

اختلافات ملکی مانند نقل و انتقالات ملکی، اجاره املاک، تقسیم اراضی و دعاوی ملک مشاع از پرتکرار ترین دعاوی حقوقی هستند. بنابراین نیاز است وکیل با قوانین مختلف این حوزه آشنایی کامل داشته باشد.

وکیل-خانواده-تهران-

وکیل حقوقی خانم تهران

 

وکیل حقوقی خانم تهران به دلیل پیگیری مداوم چنین پرونده هایی علاوه بر قوانین با رویه قضایی و نظریه های مشورتی آشنایی دارد. به این ترتیب درباره پرونده اطلاعات لازم را در اختیار موکل خود قرار می دهد.

ارث، وصیت، قیمومت، تابعیت و… از دیگر دعاوی حقوقی است که وکیل حقوقی خانم تهران درباره آن مشاوره تخصصی به موکل ارائه می دهد. افراد با انجام مشاوره با مفاهیم مختلف حقوقی مربوط به پرونده آشنا می شوند و با آگاهی بیشتر از حق و حقوق خود دفاع می کنند.

ویژگی وکیل خانم و وکیل کیفری خانم

وکیل کیفری خانم تهران با عاقبت اندیشی و تیزبینی که دارد تلاش میکند موکل خود را از تبعات سنگین پرونده های کیفری نجات دهد. در بیشتر پرونده های حقوقی هر دو طرف پرونده دچار تشویش و سرگردانی هستند. در چنین شرایطی مراجعه به وکیل متخصص می تواند از شدت بار منفی مشکلات بکاهد.

وکیل حقوقی خانم تهران سعه صدر کافی داشته و پرونده های حقوقی و کیفری را با دقت نظر بالا به سرانجام می رساند. تهدید جان، مال و تعیین مجازات حبس طولانی از عواقب پرونده های کیفری است. در چنین شرایطی مراجعه به وکیل کارکشته ضرورت دارد.

وکیل کیفری خانم تهران با امید و انگیزه به جمع آوری مدارک و مستندات کافی می پردازد. حفظ اسرار موکل و امانت داری از ویژه های مهم وکیل کیفری تهران است. به این ترتیب افراد می توانند اطمینان داشته باشند که وکیل با روحیه کاوشگری و تلاش بی وقفه خود نتیجه دلخواه را برای ایشان رقم می زند.

فن بیان وکیل حقوقی خانم تهران و آشنایی ایشان با علم روانشناسی باعث می شود به درستی با طرفین پرونده ارتباط برقرار کند. در برخی موارد صلح و سازش بین افراد قبل از قرار گرفتن پرونده در مسیر دادرسی نتایج بهتری به همراه دارد. وکیل خانم با توجه به مصلحت موکل در این باره توان خود را به کار می گیرد.

وکیل حقوقی خانم تهران

وکیل حقوقی خانم تهران

 

زمینه فعالیت وکیل خانواده

وکیل حقوقی خانم تهران در زمینه های گوناگون فعالیت می کند. امور خانواده با احساسات و عواطف افراد ارتباط مستقیم دارد. تنش در خانواده افراد را دچار اضطراب و نگرانی خواهد کرد.

اولین خطری که یک خانواده را تهدید می کند طلاق است. وکیل خانواده خانم تهران در این زمینه مشاوره های لازم را در اختیار موکل خود قرار می دهد. در صورتی که طلاق تنها چاره مشکلات باشد وکیل آسان ترین روش طلاق را معرفی می کند.

حقوق مالی زوجین یکی از مواردی است که توسط وکیل حقوقی خانم تهران مورد توجه قرار می گیرد. پرداخت مهریه، مطالبه اجرت المثل، تعیین تکلیف درباره جهیزیه از جمله مواردی است که برای افراد اهمیت ویژه ای دارد.

حضانت فرزندان برای والدین دغدغه مهمی است. وکیل حقوقی خانم تهران با در نظر گرفتن علقه والدین و مصلحت طفل تلاش می کند راه حل درست را درباره حضانت فرزند، نحوه ملاقات والدین، نفقه فرزند ارائه نماید.

در برخی از پرونده های خانواده زوجه تمایل دارد که مسائل خود را با خانم در میان بگذارد وکیل خانم با حفظ حقوق موکل و امانت داری مشاوره های تخصصی به چنین شخصی ارائه خواهد کرد.

نگارش لایحه حقوقی توسط وکیل خانم

وکیل حقوقی خانم تهران تلاش می کند با داشتن تعاملات گسترده و ارتباط با دکترین حقوق دانش حقوقی خود را به روز نگه دارد. به این ترتیب اوراق و لوایح حقوقی با کیفیت بالا توسط ایشان نگارش می شود.

دادخواست اولیه ای که برای آغاز دادرسی به دادگاه ارائه میشود اهمیت زیادی دارد. مهم است که وکیل خانم کیفری تهران یا وکیل خانواده خانم تهران دادخواست خود را چگونه ارائه دهد. این اوراق اولین قدم است و اگر صحیح و محکم برداشته شود مسیر را برای رسیدن به نتیجه مطلوب هموار می کند.

وکیل حقوقی خانم تهران با توجه به تکنیک های مختلف حقوقی دادخواست حقوقی و لایحه دفاعیه را نگارش خواهد کرد.

وکیل-طلاق-تهران.

وکیل طلاق تهران

 

نحوه ارتباط با وکیل حقوقی خانم تهران

برای ارتباط با وکیل حقوقی خانم تهران و وکیل کیفری تهران می تواند از روش های مختلفی استفاده کرد. مراجعه حضوری یکی از متداول ترین روش هاست. این روش کمک می کند افراد با ارائه مدارک و مستندات خود به وکیل درباره صحت و سقم آن اطلاعات لازم را به دست آورند.

گفتگو تلفنی با وکیل حقوقی خانم تهران مسیر رسیدگی به پرونده را برای افراد روشن سازی خواهد کرد. افراد می توانند در گفتگو تلفنی ابهامات خود درباره مفاهیم حقوقی را برطرف نمایند.

ارتباط آنلاین و مشاوره حقوقی آنلاین از روش های نوین مراجعه به وکیل حقوقی خانم تهران است. در این روش افراد می توانند مستندات خود را در اختیار وکیل قرار دهند و سوالات گوناگون را مطرح نمایند. وکیل با در نظر گرفتن شرایط پرونده راهنمایی های لازم را ارائه می دهد.